aktueller Pfad stephangeue.de / trips / 2012 / 20120327.html

26. März 26. März28. März 28. März

27. März

gesamte Route

unkorrigierter GPS-Track!

Sardinien, SS389 Sardinien, SS389
SS389, Blick vom Pass nach Norden SS389, Birgit am Pass
SS389, Birgit am Pass SS389, ich am Pass
Gästehaus auf dem Weg nach Fonni bei Tiana
Kork Tonara
Brücke über Flumendosa bei Gadoni Flumendosa
Flumendosa Seulo
Seulo Seulo, Detail

26. März 26. März28. März 28. März