aktueller Pfad stephangeue.de / trips / 2008 / 20080821.html

20. August 20. August22. August 22. August

21. August

gesamte Route

unkorrigierter GPS-Track!

Paprikaschoten Bukarest, Palast des Volkes
Bukarest, Palast des Volkes Bukarest, Innenstadtbild

20. August 20. August22. August 22. August